موقعیت های مفهومی؛ درک افراد با زاویه های دید مختلف

درخواست حذف این مطلب

یک مثل معروف می گوید: «پیش از قضاوت دیگران، خود را جای آنها بگذار!» این توصیه ی خوبی است اما واقعا چطور می توان چنین کاری کرد؟ چطور می توان خود را جای دیگران گذاشت؟ چطور می توان به ماجرا از زاویه ی دید دیگران نگاه کرد و درک بهتری از افکار و کارهای آنها به دست آورید؟ نیازی نیست […]

نوشته موقعیت های مفهومی؛ درک افراد با زاویه های دید مختلف اولین بار در چطور پدیدار شد.